SALO DEL AUTOMOBIL DE BCN (2009)

Fa un any que es va fer l’ultim Saló Internacional del Automobil de Bcn, el de 2009. Va estar apunt de no fer-se, pero va acabant fent-se, aconseguint inclus un nou record de visitants, mes de: 1.000.000 amb nomes 8 dies, no esta gens malament. Aquest any no toca fer el Salo aqui a Bcn, aquest any toca a Madrid del 20 al 24 de maig del 2010, pero aquest any canvia, estara dedicat als vehicles amb alternatives al petroli, o sigui seran els vehicles verds, que sembla ser guanyarant la partida als vehicles de gasolina en els propers anys. Ens podem fer una idea que el mon automobilitic, canviara en un parell d’anys. Fa uns quant anys vaig ser present al Salò del Automobil de Madrid, i en va agradar, (2001), també es important aquest salo, i encara que es facin en dos ciutats diferents (cada dos anys,respectivament) del mateix Estat.

Pero centrer-nos al Salo Internacional del Automobil de Bcn, que encara esta lluny de cara l’any que ve i suposo que coincidirà amb el G.P de F1 d’Espanya al Circuit de Catalunya la temporada que ve, la del 2011.
El Salo Internacional del Automobil de BCn, crec que tambe se’l considera MOTORSHOW per el ampli vental de coses que es poden veure ne aquest Salo. Es un Salo espectacular, i encara o tindria que ser mes en les properes edicions, com la de l’any que ve, la 36º. Espero que baixi millorant, cada edicio com la de 1991, on va ser la meva primera visita i que he continuat fins a l’actualitat, ja es com un classic per mi visitar el Salo, i espero continuant fent-lo.
A continuacio us posso unes quantes imatges de l’ultima edicio del Salo Internacional del Automobil, espero que les pugueu disfrutar els grans apassionats d’aquest mon.
 
Hace un año que se hizo el último Salón Internacional del Automóvil de BCN, el de 2009. Estuvo a punto de no hacerse, pero  acabó haciéndose, consiguiendo incluso un nuevo record de visitantes, más de: 1.000.000 con sólo 8 días, no está nada mal. Este año no toca hacer el Salon aquí en Bcn, este año toca en Madrid del 20 al 24 de mayo de 2010,pero este año cambia, estará dedicado a los vehículos con alternativas al petróleo, o sea serán los vehículos verdes, que parece ser ganaran la partida a los vehículos de gasolina en los próximos años. Nos podemos hacer una idea de que el mundo automovilistic, cambiara en un par de años. Hace unos cuantos años estuve presente en el Salón del Automobil de Madrid, y me gustó, (2001), también es importante este salón, y aunque se hagan en dos ciudades diferentes (cada dos años, respectivamente) del mismo Estado.
Pero nos centramos en el Salón Internacional del Automóvil de BCN, que aún esta lejos de cara al año que viene y supongo que coincidirá con el GP de F1 de España en el Circuit de Catalunya la próxima temporada, la del 2011.
El Salón Internacional del Automóvil de BCN, creo que también se le considera Motorshow por el amplio abanico de cosas que se pueden ver en este Salón. Es un Salon espectacular, y aunque o debería ser más en las próximas ediciones, como la del año que viene, la 36 º.
Espero que vaya mejorando, cada edición como la de 1991, donde fue mi primera visita y que he continuado hasta la actualidad, ya es como un clásico para mí visitar el Salón, y espero continuando haciéndolo.
A continuacion os pongo unas cuantas imágenes de la última edición del Salón Internacional del Automobil, espero que las puedan disfrutar los grandes apasionados de este mundo.
 
 
A year ago it was the International Motor Show last ny, the 2009. He was ready to do it, but ended up doing it, we inclus a new record of visitors month: 1,000,000 with only 8 days is not bad. This year, do not touch the salon here in ny, this year played in Madrid from 20 to 24 May 2010,but this year changes, will be devoted to alternative vehicles in oil, so the vehicles will be green, which seems to be won out of petrol for vehicles in coming years. We can have an idea that the world automobilitic, change in a couple of years. Several years ago I was present at the Automobil Salon in Madrid, and liked, (2001), this room is also important, and although made in two different cities (every two years, respectively) of the same State.
But the focus of the International Motor ny, which is still far from face next year and I suppose that coincide with the F1 GP at Circuit de Catalunya in Spain next season, the 2011.
The Salon International Motor BCN, I think he was also considered for the wide Motorshow Resources of things you can do it this Salo. Salo is a spectacular, and that would be or even more in future editions as of next year, the 36th. I hope it drops improving, as each edition of 1991, which was my first visit and I continued to the present, already a classic for me to visit the fair, and hopes to continue doing it.
Posso Here a few images of the last edition of the International Motor Show, I hope you enjoy the great lovers of this world.
 
CONCEPT CAR
 
 

SUPERCOTXES // SUPERCOCHES //  SUPERCARS

ESPORTIUS DEL MOMENT  // DEPORTIVOS DEL MOMENTO  // SPORTS CARS

 

MUNDIAL F1 TEMP. ’09 // WORLD CHAMPION F1 TEMP.’09

MUNDIAL DE RALLIS  WRC, BAJA RAID // WORLD RALLYS  WRC, BAJA RAID

SUV – 4X4 (4WD-AWD)

Amb aquestes fotos, acabo aquest reportatge del Salo. (Imatges d’arxiu del any passat), fins la propera.

Con estas fotos, acabo este reportaje del Salón. (Imagenes de archivo del año pasado), hasta la proxima.

With these photos, just the news of the show. (Archival images from last year), until the next.

 

<span style="background-color:#fff;" title=".

36º Salo del Automobil de Barcelona : 14 al 22 de Maig 2011
36º Salón del Automóvil de Barcelona: 14 al 22 de Mayo 2011
 

Anuncis