PER ARRIBAR AL CAMP NOU

Avui com bon aficionat cule, he estat al Camp Nou, i visitar indrets que gairebe mai pots visitar quant fan un gran partit. Feia temps que el volia visitar i ara que tinc una mica de temps ho he fet.
Al final he decidit agafar el divendres 29, (avui) i anar a l’aventura, i aixis ha sigut. Be espero que les fotos que vindran a continuacio us agradin, hi ha moltes que son increibles, pero abans d’expossar les fotos, tambe us explicare altres coses, d’acord., be som-hi doncs…
 
Son les 10 del mati, arribo a l’estacio de tren del poble de Caldes de Malavella (La Selva), compro el bitllet per el proper tren cap a Bcn. agafo el tren de les 10.27, estreno els nous trens de la Renfe. Crec que tocava renovacio de flota de trens, en aquests que he pujat avui, estem davant un gran avanç en medis de transports. Crec que he pujat al nou tren anomenat AVANT (substitut dels antics Catalunya Express, series 448 i molt abans anomenats Intercitys de llarga distancia), anomenats ara de MD (Mitja Distancia). A cavall del nou AVANT, ara s’entra per el mig del vago (en els antincs CAT EXPRES, tenien les portes a banda i banda del vago) i es va del mig cap al laterals, en sembla que el vagons ara son mes petits (els d’abans eren llargs, semblava que mai s’acabava el vago), m’ha fet pensar amb les finestres del tren, que sigui un estil de TGV- AVE, amb els seients que son al sentit de la marxa fins a mitja sala i despres son en sentit contrari, i aquests, ara son fitxes, no es poden canviar. Per cert, tambe tenen possa peus davant nostres i tambe ara tots els seients tenen una mini taula, Be amb aixo, tambe tenim una pantalla a sobre el passadis, on ens diu la propera parada, l’hora, la temperatura i un fet inedit, la velocitat que va el tren, si, pero nomes funciona per sobre d’altes velocitats (no passa dels 140-150km/h,, en depent quin tram).
Be ha passat una mica mes d’una hora, arribo a Barcelona Sants, on decideixo, anar direccio al Camp Nou, pero aquesta vegada o vull fer a peu, vull passejar per els carrers de la ciutat i veure diferents estils de la ciutat.
 
 
interiors dels nous MD SERIE 459
interiores de los nuevos MD SERIE 459
interior of the new MD 459 SERIES
 
 
 
 
Be comencem…Mes abaix, us mostrare el mapa,  pero us explico, es el seguent..
 
Sortim a peu de l’estacio de Sants, direccio al carrer Numancia (en sentit contrari al cotxes), trobarem el carrer Berlin, on girarem a l’esquerra (tambe en direccio contraria als cotxes), on seguirem recte, mes endavant es deixa de ser carrer Berlin per Avinguda Madrid, on seguirem recte, on passarem la Gran via de Carles III, on seguidament hi trobem l’esglesia de Sta Tecla, on seguidament girarem a la dreta per el carrer del COMANDANT BENITEZ, on ens portara de dret fins al Estadi del Camp Nou. (per cert, el lloc on ens deixa el carrer, es a l’altura de les portes 61, 62 del Camp Nou, pero per anar fins al Museu, hem de seguir el carrer amunt, tot deixant el Camp Nou a la nostra esquerra, fins arribar a la porta numero 9, on aqui ens portara a les guixetes per entrar al museu. Per cert el recorregut a peu ha durat entre 15 i 20 minuts aproximadament.

METRO: L5, estacio de Vallcarca. Aquesta estacio de la linea 5 queda a uns carrers mes avall de l’estadi del Camp Nou. Sortint de l’estacio de metro, a l’exterior queda (com a punt de referencia) un Mcdonalds. Seguir per al carrer Perez Galdós (punt ref. deixar benzinera a la dreta, seguir direccio contraria els cotxes), fins trobar proper carrer. En trobar el carrer Riera Blanca, seguir aquest carrer (girar esquerra direccio contraria a els cotxes), fins la Travassera de les Corts. Passada la Travessera de les Corts, el carrer Riera Blanca passa a dir-se carrer d’Aristides Mallol, despres d’aquest carrer trobem l’avigunda de Joan XXIII, on trobem la porta d’acces a l’Estadi (Accesos Camp, Museu, Palau de Gel).

 
 
Hola, muy buenas tardes,

Hoy como buen aficionado cule, he estado en el Camp Nou, y visitar lugares que casi nunca puedes visitar cuando hacen un gran partido. Hacía tiempo que quería visitar y ahora que tengo un poco de tiempo lo he hecho.
Al final he decidido coger el viernes 29, (hoy) e ir a la aventura, y así ha sido.
Bueno espero que las fotos que vendrán a continuación os gusten, hay muchas que son increibles, pero antes de exponer las fotos, también os explicare otras cosas, de acuerdo., Bien vamos alla

Son las 10 de la mañana, llego a la estacion de tren del pueblo de Caldes de Malavella (La Selva), compro el billete para el próximo tren hacia Bcn, cojo el tren de las 10.27, estreno los nuevos trenes de Renfe. Creo que tocaba renovacion de flota de trenes, en estos que he subido hoy, estamos ante un gran avance en medios de transportes. Creo que he subido al nuevo tren llamado AVANT (sustituto de los antiguos Catalunya Express, series 448 y mucho antes llamados Intercity de larga distancia), llamados ahora de MD (Media Distancia). A caballo del nuevo AVANT, ahora se entra por el medio del vagon (en los antiguos CAT EXPRES, tenían las puertas a ambos lados del vagon) y se va del medio hacia el lateral, me parece que los vagones ahora son más pequeños (los de antes eran largos, parecía que nunca acababa el vagon), me ha hecho pensar con las ventanas del tren, que sea un estilo de TGV-AVE, con los asientos que son en el sentido de la marcha hasta media sala y luego son en sentido contrario, y estos, ahora son fijos, no se pueden cambiar. Por cierto, también tienen reposa pies delante nuestro y también ahora todos los asientos tienen una mini mesa, Bien con ello, también tenemos una pantalla sobre el pasillo, donde nos dice la próxima parada, la hora, la temperatura y un hecho inédito , la velocidad que  va el tren, si, pero sólo funciona por encima de altas velocidades (no pasa de los 140-150km / h, en depende qué tramo).
Bien ha pasado un poco más de una hora, llego a Barcelona Sants, donde decido, ir direccion en el Camp Nou, pero esta vez lo quiero hacer a pie, quiero pasear por las calles de la ciudad y ver diferentes estilos de la ciudad.
Bien empezamos … Más abajo, os mostrare el mapa, pero os cuento, es el siguiente ..

Salimos a pie de la estación de Sants, direccion en la calle Numancia (en sentido contrario a los coches), encontraremos la calle Berlín, donde giraremos a la izquierda (también en dirección contraria a los coches), donde seguiremos recto, más adelante se deja ser calle Berlin por Avenida Madrid, donde seguiremos recto, donde pasaremos la Gran vía de Carlos III, donde seguidamente encontramos la iglesia de Sta. Tecla, donde seguidamente giraremos a la derecha por la calle del COMANDANTE BENITEZ, donde nos llevara de derecho hasta el Estadio del Camp Nou. (por cierto, el lugar donde nos deja la calle, es la altura de las puertas 61, 62 del Camp Nou, pero para ir hasta el Museo, tenemos que seguir la calle arriba, dejando el Camp Nou a nuestra izquierda , hasta llegar a la puerta número 9, donde aqui nos llevara a las taquillas para entrar al museo. Por cierto el tiempo del recorrido a pie, ha sido aproximadamente entre 15 y 20 minutos.

METRO: L5, estación de Vallcarca. Esta estacion de la linea 5 queda a unas calles más abajo del estadio del Camp Nou. Saliendo de la estación de metro, en el exterior queda (como punto de referencia) un Mcdonalds. Seguir por la calle Perez Galdós (punto ref. Dejar gasolinera a la derecha, seguir direccion contraria los coches), hasta encontrar la cercana calle. Al encontrar la calle Riera Blanca, seguir esta calle (girar izquierda direccion contraria a los coches), hasta la Travassera de las Cortes. Pasada la Travessera de les Corts, la calle Riera Blanca pasa a llamarse calle de Arístides Mallol, después de esta calle encontramos la avenida de Juan XXIII, donde encontramos la puerta de acceso al Estadio (Accesos Campo, Museo, Palacio de Hielo).

 
 
Today die-hard fan as well, I’ve been to Camp Nou, and visit places that rarely see how you can make a great game. Had long wanted to visit and now that I have some time I have done.
In the end I decided to take a 29 Friday, (today) and go on an adventure, and this has been. Well I hope the photos below will come like, there are many that are incredible, but before expossar the photos, you also explain other things, agree., Be it because we …
 
His 10 in the morning, arrived at the train station in the village of Caldas de Malavella (The Jungle), buy a ticket for the next train to ny. I take the train, 1027, premiere of the new Renfe trains. I think we played train fleet renewal, these I uploaded today, this is a great advance in means of transport. I think I uploaded the new station called AVANT (replacement of old Catalonia Express 448 series and very long distance InterCity called before), now called MD (Middle Distance). Riding the new AVANT, now entered by the middle of the lazy (in antincs CAT EXPRESS, had doors on either side of the lazy) and was the center towards the side, think that the wagons are now more children (those were long before, it seemed never ending the lazy), I actually think the train’s windows, that is a TGV-style high-speed train, with the seats facing the road to sleep until average room and are then in the opposite direction, and these chips are now, can not be changed. Incidentally, they also have Possa to our feet and all seats are also now a mini table, either, we also have a display on the corridor, where he says the next stop, time, temperature and a fact Inedit The speed that the train, yes, but only works over a high speed (not true of 85 – 90 m/h, in which section depent).
Be has a little over an hour, arrived at Barcelona Sants, where you decide, go towards the Nou Camp, but this time I have or on foot, I walk through the streets of the city and see different styles of the city.
Further down begin … Well, I’ll show you the map, but you explained, is as follows ..
 
We start walking from Sants Station, Numancia Street direction (counterclockwise in the car), find the Berlin Street, where you turn left (opposite direction also in the car), where we will continue straight ahead leaving Berlin to be street Avenida Madrid, continue straight, pass on the Gran Via Carles III, which then we found the church of Santa Tecla, where then turn right to the Comandante Benítez Street, where we take you right to the Camp Nou Stadium. (By the way, where we leave the street, is at the height of the doors 61, 62 at the Camp Nou, but to go to the Museum, we continue up the street, leaving the Nou Camp on your left , reaching number 9 on the door, which leads to the locker here to enter the museum. By the way the walk lasted between 15 and 20.

METRO: L5, Vallcarca station. This station is on the line 5 streets further down the Camp Nou Stadium. Leaving the metro station, is on the outside (as a reference point) a Mcdonalds. Follow the street Perez Galdos (ref point. Petrol left to right, follow the opposite direction the car), to find nearby street. Finding the street Riera Blanca, follow this street (turn left towards oncoming cars), until the Travassera of Cortes. Last Travessera of Parliament, passed in the street Riera Blanca said Aristides Mallol street after street find this avenue of John XXIII, we find the entrance to the stadium (Access Field Museum, Palau de Gel).
minutes

 
MAPA DEL RECORREGUT
MAPA DEL RECORRIDO
TRAIL MAP
 
 
Mireu el traçat fet amb el retolador de color vermell
Miren el trazado hecho con el rotulador de color rojo.
See the layout done with the red marker

Coord.gps: 41°22′51″N 02°07′22″E

Anuncis
Aquesta entrada ha esta publicada en Sin categoría. Afegeix a les adreces d'interès l'enllaç permanent.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out / Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out / Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out / Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out / Canvia )

S'està connectant a %s