COVES DE SERINYA

Visita a les coves de Serinya (Pla de l’Estany). Dissabte 28 de febrer.
Entre Banyoles i Serinya, hi ha el museu de les coves de Serinya. Un  espai, on es conserven algunes coves i alguns estris primitius.
 
Visita a las cuevas de Serinya (Pla de l’Estany). Sábado 28 de febrero.
Entre Bañolas i Serinya, hay el museo de las cuevas de Serinya. Un espacio, donde se conservan algunas cuevas i algunas cosas de primitivos.
 
 

Per arribar a les coves: Carretera C 66 Banyoles a Olot.
Para llegar a las cuevas: Carretera C 66 Bañolas a Olot.

Anuncis